Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet jognyilatkozata

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (továbbiakban: Újszászi TKSZ.) weboldalának megtekintésével (a www.ujszaszitakarek.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás) Ön elfogadja az alábbiakban felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalunkat!

Szerzői jogi védelem

Az Újszászi TKSZ weboldalai, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag az Újszászi TKSZ kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Az információkat magyar nyelven olvashatják.

A weboldalakon található információk

Az Újszászi TKSZ weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. Az Újszászi TKSZ törekszik ezen információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, pontosságáért nem vállal felelősséget. Az aktuális feltételrendszert a jogszabályoknak megfelelően közzétett mindenkor hatályos Üzletszabályzatok és Hirdetmények tartalmazzák.

A felelősség kizárása

Az Újszászi TKSZ nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok illetéktelen személyek által történő megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. Az Újszászi TKSZ honlapjáról linkek segítségével elérhető partnercégek weboldalain szereplő információkat az Újszászi TKSZ nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességükért felelősséget nem vállal. Az Újszászi TKSZ-t nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzé tett anyagokért, információkért, amelyek az Újszászi TKSZ weboldalaihoz kapcsolódnak. Az Újszászi TKSZ nem vállal felelősséget olyan weboldalakon található információkért, anyagokért, amelyen az Újszászi TKSZ, illetve annak weboldalai megemlítésre kerülnek.

Más által rendelkezésre bocsátott anyagok

Amennyiben Ön anyagot bocsát az Újszászi TKSZ rendelkezésére, azzal vállalja, hogy az anyag alkalmas a nyilvánosságra hozatalra és hozzájárul annak az Újszászi TKSZ általi – ellenérték nélküli – részbeni vagy egészbeni nyilvánosságra hozatalához, a tartalom felhasználásához, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Ön által rendelkezésre bocsátott anyaggal összefüggésben az Újszászi TKSZ-el szemben harmadik személy bármilyen igényt támaszt, az Újszászi TKSZ-t mentesíti a helytállási kötelezettség alól. A fentiek nem vonatkoznak az Újszászi TKSZ tudomására jutott személyes- és banktitoknak minősülő adatokra, információkra.

A személyes adatok és a banktitok védelme

Az Újszászi TKSZ bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, továbbá a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az Újszászi TKSZ-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Újszászi TKSZ – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig azt nyilvántartsa és kezelje. Az Újszászi TKSZ az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára, az Újszászi TKSZ-el kötött szerződéseire vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel. Az Újszászi TKSZ az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemben részesíti, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Újszász, 2009.01.09.

 

                                                                                                    Újszász és Vidéke TKSZ