Kúria döntéssel kapcsolatos tájékoztató

 

Közzétételek elszámolási kötelezettség teljesítéséről

 

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény 6.§-a szerinti perről és az elszámolás határidejéről a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában.

Az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti forint alapú fogyasztói kölcsönszerződéseik vonatkozásában pénzügyi intézményünk a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett.

Közlemény

 

Tájékoztató

 

KÖZLEMÉNY

 

Pénzügyi navigátor

 

Nyomtatványok az elszámoláshoz:

 

1.sz. Adatváltozást bejelentő nyomtatvány

2.sz. Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez

3.sz. Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről

4.sz. Elszámolási Igény kérelem a 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és követeléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor

5.sz. Elszámolási Igény kérelem a 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és még el nem évült tartozás fennállásakor

6.sz. Igény bejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz

 

8.sz. Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással kapcsolatban

Tájékoztató a PBT előtti eljárás és a döntés elleni jogorvoslat szabályairól 

11.sz. Igénybejelentő az elszámolás másolatának megkezdéséhez

 

A Pénzügyi Békéltető Testülettel kapcsolatos formanyomtatványok elérhetőségei 

 

A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány minták:

 

151.Kérelem helyes elszámolás megállapítása tárgyában

152.Kérelem panaszeljárás lefolytatása tárgyában

153.Kérelem elszámolási kötelezettség fennállásanak megállapítása tárgyában

 

Elszámolási és Ft-i  információk  az MNB honlapján   

 

Újszász és Vidéke körzeti Takarékszövetkezet