Tájékoztató a számlaváltásról

 1. Mit kell tudni a számlaváltásról?

Ez a dokumentum ismerteti a számlaváltási eljárás jellemzőit, folyamatát, a határidőket, a számlaváltás során az igénybe vevő Ügyfél által megadandó adatokat. A számlaváltási eljárás kezdeményezését megelőzően kérjük, jelen tájékoztató tartalmát ismerje meg és annak szem előtt tartásával hozza meg döntését.

 1. Mi a számlaváltási eljárás célja?

A fizetési számla váltásáról szóló 263/2016. (VIII. 31.) Kormányrendelet alapján a a pénzforgalmi szolgáltatók egymással együttműködve, a bankszámlavezető pénzforgalmi szolgáltatót váltani kívánó ügyfelet terhelő kötelezettség egy részét magukra vállalva, megkönnyítik a fogyasztónak minősülő Számlatulajdonos számára az  azonos pénznemben  nyitott és vezetett, legalább készpénz be-, és kifizetést, bankszámlák közötti átutalás teljesítését és jóváírását lehetővé tevő fizetési számla (bankszámla) között a rendszeres átutalási megbízások, beszedési felhatalmazások és beérkező ismétlődő átutalások átirányítását annak érdekében, hogy az ügyfelek számlaváltási szándéka minél gyorsabban és egyszerűbben teljesülhessen. Ezek mellett a számlaváltási eljárás során lehetőség van a bankszámla megszüntetésének kezdeményezésére, illetve a bankszámlák közötti számlaegyenleg átutalásra is.

Számlaváltás a Számlatulajdonos saját pénzforgalmi szolgáltatóján belül is kezdeményezhető. Amennyiben a számlaváltás pénzforgalmi szolgáltatók között történik, a számlaváltás ott kezdeményezhető, ahová a megbízások átirányítását kéri a Számlatulajdonos, azaz az Új Pénzforgalmi Szolgáltatónál. Azt a pénzforgalmi szolgáltatót, ahonnan a megbízások átirányítása történik, Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltatónak nevezzük.

 1. Mire van lehetőség a számlaváltás szolgáltatás keretei között?

A számlaváltás a „Számlaváltási Meghatalmazás – azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében” dokumentum (továbbiakban: Meghatalmazás) kitöltésével kezdeményezhető.

A Meghatalmazásban az alábbi – 1.sz. táblázatban foglalt –, megbízásokra (rendszeres átutalás, beszedési felhatalmazás, ismétlődő bejövő átutalás) vonatkozóan adható áthelyezési megbízás.

A Számlatulajdonos meghatározhatja, hogy a megbízások mindegyikét vagy csak egy részét kívánja átirányítani az Új Pénzforgalmi Szolgáltatóhoz. A Meghatalmazáson megjelölheti, hogy a rendszeres átutalások és a beszedési megbízások az átirányítást követően – meghatározott keretek között – mikortól teljesüljenek az Új Pénzforgalmi Szolgáltatónál. Beszedési felhatalmazás esetén a Meghatalmazásban megjelölt időpontig az Új Pénzforgalmi Szolgáltató minden előkészületet megtesz a beszedési megbízások megjelölt időponttól történő teljesítésére, viszont a beszedési megbízások fizetési számla terhére történő benyújtását az Új Pénzforgalmi Szolgáltató nem tudja befolyásolni.

Csoportos beszedési meghatalmazás esetén lehetősége van a teljesítés felső értékhatárának, a felső értékhatárról a Szolgáltató részére történő értesítés engedélyezésének vagy elutasításának, valamint a felhatalmazás érvényességi záró időpontjának módosítására. (Ez esetben az Új Pénzforgalmi Szolgáltató új beszedési felhatalmazás kitöltését kérheti Öntől.)

A Számlatulajdonos eldöntheti, hogy maga értesíti a beszedési megbízást benyújtó kedvezményezetteket és a részére ismétlődően átutalásokat teljesítőket, de ezt bízhatja az Új Pénzforgalmi Szolgáltatójára is a pontos adatok megadásával.

 

 

Az alábbi 1.számú táblázatban összefoglaljuk számlaváltás ismérveit:

7

1            Nem lehet korábbi, mint a számlaváltási Meghatalmazás átvételének napját (Záradékban feltüntetett dátum) követő 13. banki munkanap.

2       Ha a számlaváltás nem hajtható végre, ezt az információt az Új Pénzforgalmi Szolgáltató megkapja a Korábbitól, melyről az Új Pénzforgalmi Szolgáltató értesíti az Ügyfelet.

3       Amennyiben az Új Pénzfogalmi Szolgáltató nem rendelkezik az ismétlődően átutalást teljesítő fizető fél vagy a beszedés kedvezményezettjének tájékoztatásához szükséges adatokkal, a Korábbi Pénzfogalmi Szolgáltatóhoz, illetve a Számlatulajdonoshoz fordul a hiányzó adatok megadása céljából.

4       Abban az esetben, ha a Számlatulajdonos igényli, a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató elküldi a megbízások adatait a Számlatulajdonosnak.

 

A Meghatalmazásban rendelkezhet úgy a Számlatulajdonos, hogy valamennyi rendszeres átutalásának, beszedési felhatalmazásának, ismétlődő bejövő átutalásainak átirányítása esetén a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató a fizetési számláját szüntesse meg. A Pénzforgalmi/Lakossági Keretszerződés (Számlaszerződés) megszüntetésére a Számlatulajdonos által megjelölt időpontban csak akkor van lehetőség, ha a jogszabályban meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, és a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltatójával kötött Keretszerződése felmondási időt nem tartalmaz. Ha a Keretszerződés felmondási időt tartalmaz, a feltételek teljesülése esetén is, a Számlatulajdonos által megjelölt időpont a felmondási idő kezdete lesz, és a fizetési számla a felmondási idő leteltével szűnik meg.

A számlaváltás keretében – bankszámla megszüntetési igény esetén -, lehetőség van a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltatónál vezetett fizetési számla egyenlegének átutalására.

 1. Mit kell Önnek tennie a számlaváltás kezdeményezéséhez?

Ha a számlaváltás mellett dönt, segítségére lehet az egyes bankok díjtáblázatainak összehasonlítása az MNB honlapján, a http://alk.mnb.hu/fogyasztoknak/alkalmazasok/szvp oldalon. Ha kiválasztotta az Új Pénzforgalmi Szolgáltatót, a folyamat elindításához keresse fel az Új Pénzforgalmi Szolgáltató egyik bankfiókját, és vigye magával érvényes személyazonosító okmányait, valamint az átirányítandó megbízások adatait. A Számlatulajdonos által meghatározható adatok körét a Számlaváltási Meghatalmazás és mellékletei tartalmazzák.

 

 

 1. Melyek a számlaváltás lépései, az ehhez szükséges adatok, a vállalt határidők?
  1. lépés

1

T nap:                         Számlaváltási igény benyújtásának napja

 

A számlaváltás a Meghatalmazás nyomtatvány kitöltésével kezdeményezhető az Új Pénzforgalmi Szolgáltatónál, ahol megnyitásra kerül a Számlatulajdonos számára az új fizetési számla, amennyiben azzal még nem rendelkezik.

Amennyiben a fizetési számlának két tulajdonosa van, a számlaváltási igényt csak együtt kezdeményezhetik.

A Számlatulajdonos a személyes adatainak megadása mellett, jelen tájékoztató 2. pontjában összefoglaltakról rendelkezhet a Meghatalmazásban.

Abban az esetben, ha a Számlatulajdonos úgy rendelkezik, hogy az ismétlődő átutalók és / vagy a beszedők értesítését a számlaszám változásról maga vállalja, a Meghatalmazás benyújtásakor az Új Pénzforgalmi Szolgáltató az értesítéshez szükséges levélmintát a rendelkezésére bocsátja.

 1. lépés

2

T+2. munkanapig elvégzett feladatok:

A számlaváltási igény továbbításra kerül a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató számára

Az Új Pénzforgalmi Szolgáltató a Számlatulajdonos Meghatalmazásban foglalt kéréseit annak kézhezvételét követő banki munkanaptól számított 2 banki munkanapon belül továbbítja a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató számára.

 1. lépés

3

T+3–7. munkanapig elvégzett feladatok:

Számlatulajdonos által a Meghatalmazásban rögzített megbízások adatai átadásra kerülnek az Új Pénzforgalmi Szolgáltató számára.

Amennyiben a számlaváltás nem hajtható végre, a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató az elutasításra vonatkozó információt átadja az Új Pénzforgalmi Szolgáltató számára.

A számlaváltási igény átvételét követően a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató a Meghatalmazás alapján ellenőrzi, hogy az Ügyfél beazonosítható-e, helyesek-e a megadott adatok, illetve hogy jogosult-e az Ügyfél a számlaváltási igény benyújtására. Amennyiben a számlaváltási igény nem hajtható végre, erről a számlaváltási igény befogadását követő 5 banki munkanapon belül a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató értesíti az Új Pénzforgalmi Szolgáltatót.

A Számlaváltási kérelem elutasításának okai lehetnek:

 • A Meghatalmazáson rögzített személyes adatok nincsenek vagy nem egyeznek meg a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató rendszerében rögzített adatokkal;
 • A bankszámlaszám hibás vagy nem létezik;
 • Ügyfél aláírása nem egyezik meg a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltatónál rögzített aláírás mintával;
 • Két tulajdonosú bankszámla esetén a Meghatalmazást a Számlatulajdonosok nem közösen nyújtották be.

A számlaváltás elutasításáról az Új Pénzforgalmi Szolgáltató értesíti a Számlatulajdonost.

Amennyiben feldolgozható a számlaváltási Meghatalmazás, úgy a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató átadja az Ügyfél Meghatalmazásában foglalt megbízások adatait az Új Pénzforgalmi Szolgáltatónak.

Ha a Meghatalmazásban a Számlatulajdonos ezt igényelte, a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató elküldi az átirányított megbízások adatait a részére is.

 1. lépés

4

T+8–12. munkanapig elvégzett feladatok:

Az Új Pénzforgalmi Szolgáltató, a kapott megbízások adatait az átvételt követő 5 munkanapon belül rögzíti úgy, hogy a rendszeres átutalási megbízások a Számlatulajdonos által megjelölt időponttól teljesüljenek, illetve megteszi az előkészületeket a beszedések Számlatulajdonos által megjelölt naptól való teljesítésére.

Amennyiben a Számlatulajdonos a Meghatalmazásban ezt igényelte, elektronikus úton értesíti a beszedési felhatalmazás(ok) Kedvezményezettjét az új számlaszámról, és megjelöli azt a napot, amelytől kezdődően a beszedési megbízásokat az új fizetési számla terhére teljesíti.

Az Új Pénzforgalmi Szolgáltató a Számlatulajdonos Meghatalmazásban adott rendelkezése alapján az ismétlődő átutalások kezdeményezőit számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójukon keresztül értesíti az új számlaszámról.

5

Az Új Pénzforgalmi Szolgáltatónál vezetett fizetési számláról teljesíthető megbízások legkorábbi időpontja a Meghatalmazás benyújtását követő 13. munkanap lehet.

Abban az esetben ha a Számlatulajdonos a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltatónál vezetett fizetési számlája megszüntetését is kéri, annak általa meghatározott időpontja nem lehet korábbi, mint a Meghatalmazás Új Pénzforgalmi Szolgáltatónál történő benyújtását követő 13. banki munkanap.

 1. Mikor szűnik meg a számlaváltás keretében megszüntetendő fizetési számla?

Ha a Számlatulajdonos a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltatótól valamennyi megbízását átirányítja, a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltatónál vezetett fizetési számla megszüntetése is kérhető a számlaváltási eljárás során.

A Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató a Számlaváltási Meghatalmazásban foglalt megbízás esetén a fizetési számlát a Meghatalmazásban megjelölt időpontban, illetve a megjelölt időponttól számított felmondási időt követően akkor szünteti meg, ha mindkét szerződő fél (Számlatulajdonos, Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató) eleget tett a vonatkozó Keretszerződésben a számlamegszüntetéssel kapcsolatosan előírt kötelezettségeinek.

Abban az esetben, ha a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató a fizetési számla megszüntetést nem tudja teljesíteni, erről értesíti a Számlatulajdonost.

 1. Mi történik, ha a Számlatulajdonos vissza kívánja vonni az általa kezdeményezett számlaváltást?

A Számlatulajdonos a visszavonási igényét az Új Pénzforgalmi Szolgáltatónál jelezheti írásban, legkésőbb a Meghatalmazás megadását követő 7. munkanapig.

6

T+7 munkanapig:      A Meghatalmazás visszavonása az Új Pénzforgalmi Szolgáltatónál.

A számlaváltási szándék visszavonásáról a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató, a Számlatulajdonos által az Új Pénzforgalmi Szolgáltatónál tett Meghatalmazás benyújtását követő 2. munkanapot követően kap információt.

 1. Melyek a számlaváltás költségei?

A számlaváltási eljárásért az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet nem számít fel díjat, de az új fizetési számla megnyitása már a vonatkozó Keretszerződés, valamint az annak elválaszthatatlan mellékletét képező aktuális Hirdetményben rögzített feltételek szerint történik.

 1. Mit tehet az Ügyfél a számlaváltási eljárással kapcsolatos jogvita esetén?

Amennyiben meghiúsul vagy nem az Ügyfél kérése szerint teljesül a számlaváltási eljárás, joga van panasszal fordulni a jogszerűtlenül eljáró Pénzforgalmi Szolgáltatóhoz. Ha a Pénzforgalmi Szolgáltató válasza az Ügyfél számára nem elfogadható, jogorvoslatért a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulhat.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem benyújtása céljára rendszeresített formanyomtatvány megtalálható a Magyar Nemzeti Bank (http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van/formanyomtatvanyok) honlapján, továbbá költségmentesen igényelhető az MNB ügyfélszolgálati elérhetőségein (E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu; Telefon: +36-40-203-776; Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.).

Pénzügyi Békéltető Testület eljárásáról, igénybevételének lehetőségéről és módjáról részletes információk találhatók a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján (http://www.mnb.hu/bekeltetes).

 

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért:

 • hívja a az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezetet az alábbi telefonszámon: 06-56/552-025,
 • keresse fel a az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet honlapját a http://web2.ujszaszitakarek.hu oldalon, a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóknak szóló honlapját, a https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/dontenem-kell/navigator-fuzetekoldalon.

Reméljük, hogy tájékoztatónkkal segítségére lehettünk a számlaváltási eljárás részletes megismerésében!

 

Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

2016. október 29.